Wie is H&M?

H&M geeft advies over levens-, pensioen- en inkomensverzekeringen.

Onze vakbekwaamheid spitst zich toe op personeelsverzekeringen.

 

Maar ook  adviseren wij zelfstandige ondernemers en particulieren.

 

Helderheid

Met onze advisering willen wij u zó informeren dat u op basis van helder inzicht een verantwoorde beslissing kunt nemen.

Maatwerk

Ieder advies is bij H&M zoveel mogelijk maatwerk. Een risico-analyse is naar onze mening een goed begin. Daarna volgt een oplossing, en niet altijd in de vorm van een verzekering. Standaardvragen bestaan naar onze mening niet; standaard-oplossingen (dus) ook niet !