Disclaimer &

Privacy statement

Dit is de Privacy Statement van H&M Leven en Pensioen. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we via onze website van u verkrijgen. H&M Leven en Pensioen voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).


Privacy statement
H&M Leven en Pensioen vindt uw privacy belangrijk en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We hechten er veel waarde aan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Om dit te bereiken zijn we continue op zoek naar manieren om de dienstverlening te optimaliseren en zo passend mogelijk te maken aan uw wensen en behoeften. Hierbij verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de AVG. Dit privacy statement is dan ook van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken op onze website en/of via onze diensten.


Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Gegevens die u ons aanlevert.
 • Gegevens die we ontvangen op basis van het gebruik van onze diensten.


Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Het bezoeken van onze website:

 • Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te verbeteren en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. We verwerken hiervoor het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.
 • Op onze website kunt u een aanvraagformulier invullen om bijvoorbeeld meer informatie te krijgen over een dienst die wij bieden. Wij verwerken de gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Het aangaan van een overeenkomst met ons:

 • We verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en contact met u te houden over het verleende dienst.
 • Het verlenen en factureren van onze diensten.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven.
 • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan.
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en H&M Leven en Pensioen te kunnen uitvoeren.
 • Opslag van klantgegevens in onze databank ter publicatie in de Whois-database.
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.
 • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.
 • We verwerken uw gegevens wanneer u een website dienst van ons gebruik. In veel gevallen krijgt u van ons toegang doormiddel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens verwerken wij samen met uw naam, IP-adres, e-mailadres, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Communicatie via telefoongesprekken:

 • Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsverbetering van onze klantenservice. De opnames worden alleen gebruikt voor coaching, en alleen coaches en de medewerker die met jou het gesprek heeft gevoerd hebben toegang tot de opnames. De bewaartermijn van het telefoongesprek is drie maanden, daarna worden de opnames verwijderd.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen in je persoonlijke klantomgeving. Sommige diensten van ons gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden je sterk aan om dit te gebruiken.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij onze administratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. H&M Leven en Pensioen reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Minderjarigen
H&M Leven en Pensioen heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Delen met anderen
H&M Leven en Pensioen verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar  info@hmleven.nl.

De juiste beslissing
“Met onze advisering willen wij u zó informeren dat u op basis van helder inzicht een verantwoorde beslissing kunt nemen.” Paul de Gooijer

H&M Leven en Pensioen

033 – 496 90 90 of 06 – 51 613 616

De Mulderij 6-B, 3831 NV Leusden